Dzisiaj jest: 23.2.2019, imieniny: Damiana, Romana, Romany

Regulamin


Korporacja.NET Sp. z o.o. poprzez Portal internetowy www.solidnafirma.net udostępnia Użytkownikowi możliwość bezpłatnego jak i odpłatnego czasowego zamieszczania: ogłoszeń kupna - sprzedaży, wynajmu, zamiany itp., ogłoszeń motoryzacyjnych, danych Firmy w Katalogu, Ofert Firmy, Produktów Firmy, Zleceń, Reklamy Tekstowej w określonym czasie (7, 14, 30, 60, 90, 360 dni).

Portal www.solidnafirma.net jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Portalem. Materiały publikowane na łamach Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny.


DEFINICJE

Portal (serwis) – usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.solidnafirma.net

Abonament - uiszczane przez Użytkownika wynagrodzenie za usługi świadczone przez Administratora.

Administrator - usługodawca kierujący i nadzorujący działanie Portalu - Korporacja.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP PL7010384508 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000465664;

Adres e-mail – elektroniczne konto pocztowe służące do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem Internetu.

Cennik – ustalone przez Administratora opłaty za usługi świadczone w Portalu.

Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

Konto - Prowadzone oraz aktywowane dla Użytkownika przez Administratora dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Portalu, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Użytkownika, gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Portalu.

Materiały – teksty, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Portalu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Portalu.

Nazwa Profilu/Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji w Portalu.

Ogłoszenie (ogłoszenia / oferty) – udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie Portalu umożliwiające przedstawienie swojej oferty/ogłoszenia.

Ogłoszenie Motoryzacyjne (auto moto) – udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie Portalu umożliwiające przedstawienie swojej oferty/ogłoszenia.

Ogłoszenie Nieruchomości (nieruchomości) – udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie Portalu umożliwiające przedstawienie swojej oferty/ogłoszenia.

Ogłoszenie promowane – przejawiające się w czterech formach "PREMIUM", "PREMIUM PLUS", "WYRÓŻNIENIE" oraz "PODBICIE", faworyzowanie ogłoszenia umieszczonego w Portalu w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.

Katalog Firm (baza firm) - wydzielona część Portalu umożliwiająca dodanie danych firmy Użytkownika oraz jej promocję

Oferty Firm (praca / zlecenia) - wydzielona część Portalu umożliwiająca dodanie oferty firmy Użytkownika oraz jej promocję

Produkty Firm (produkty / usługi) - wydzielona część Portalu umożliwiająca dodanie produktów firmy Użytkownika oraz jej promocję

Zlecenia (praca / zlecenia)- wydzielona część Portalu umożliwiająca dodanie zleceń dla firm, ofert firm oraz ich promocję

Reklama Tekstowa - reklama w formie tekstowego boxu reklamowego z linkiem, wyświetlanego losowo na stronie głównej serwisu i jego podstronach.

Rejestracja - procedura zakładania konta.

Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem lub Konsumentem a Administratorem.

Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera z Administratorem umowę na odległość i która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie. Gdy Użytkownikiem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Użytkownika w świetle obowiązującego prawa;

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Zasoby Portalu - udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie materiały.


§1

REJESTRACJA W PORTALU. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Użytkownikiem Portalu może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uregulowana w art. 331 Kodeksu cywilnego, która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

2. Rejestracja w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna, wymaga jednak zaakceptowania Regulaminu.

3. Każdy Użytkownik z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

4. Każdy Użytkownik, który przystępuje do korzystania z niniejszego Portalu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

5. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron internetowych Portalu.

6. Każdy Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: proponowanego loginu (nazwy profilu), pod którym Użytkownik dokonujący rejestracji zamierza występować w Portalu, adresu e-mail, hasła oraz potwierdzenia hasła oraz zapoznać się i zaakceptować Regulamin Portalu oraz Politykę Prywatności.

7. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy;

b) zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni treść Polityki Prywatności;

c) przystępuję do korzystania z usług Portalu dobrowolnie;

d) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem Portalu;

e) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich;

f) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną;

g) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w § 19 niniejszego Regulaminu;

h) wszelkie dane i informacje składające się na Profil przekazuję do Portalu dobrowolnie;

i) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu, a także informacji handlowych (reklam oraz nowości) Portalu i jego kontrahentów;

j) podane w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne;

k) zapoznaniem się z prawem do odstąpienia od umowy.

8. Do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Portalu, na warunkach określonych w Regulaminie, dochodzi po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
 
 
§2

ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

1. Ogłoszenie w Portalu może zamieścić Użytkownik zarejestrowany. Zamieszczenie ogłoszenia polega na wypełnieniu formularza ogłoszenia umieszczonego w Portalu.

2. Zamieszczanie ogłoszenia, ze zdjęciem lub bez, jest bezpłatne. Czas emisji ogłoszenia w Portalu wynosi 7, 14, 30, 60 lub 90 dni, według wyboru Użytkownika.

3. Użytkownik może skorzystać z promocji ogłoszenia:

a) PREMIUM - ogłoszenie prezentowane jest na liście ogłoszeń w kategorii w której zostało dodane w wyróżnionej ramce;

b) PREMIUM PLUS - ogłoszenia prezentowane jest na stronie głównej serwisu oraz jako pierwsze na liście ogłoszeń w kategorii wyróżnione ramką;

c) WYRÓŻNIENIE - ogłoszenie prezentowane jest na liście ogłoszeń według daty dodania, znajduje się ono jednak na wyróżniającym je szarym tle;

d) PODBICIE - umożliwienie podbijania ogłoszeń promowanych (Premium i Premium Plus) na liście. Zakupując odpowiednią ilość punktów ogłoszenie może być prezentowane nawet jako pierwsze na liście w danej kategorii.

4. Promocja ogłoszenia w Portalu jest płatna. Płatność dokonywana jest zgodnie z §3 niniejszego Regulaminu.

5. Ogłoszenia zamieszczone w Portalu przez Użytkownika są moderowane i akceptowane przez Administratora do 7 dni roboczych od zamieszczenia.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, które narusza postanowienia §17 niniejszego regulaminu.
 

§3

PŁATNOŚĆ ZA PROMOCJĘ OGŁOSZENIA

1. Użytkownik dokonuje płatności za promocję ogłoszenia. Płatność dokonywana jest z góry.

2. Płatność za promocję ogłoszenia jest dobrowolna.

3. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu ogłoszenia.

4. Opłata za promocje ogłoszenia odbywa się za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu ogłoszenia numer lub płatności online lub bezpośredniej płatności na konto Administratora.

5. Usługę SMS świadczy CTM Mobiltek S.A. Usługa SMS dostępna jest u wszystkich operatorów T-Mobile, Orange, Plus GSM, Play. Regulamin usługi SMS znajduje się pod adresem https://smartpay.pl/regulamin-klienta

6. Faktury VAT za usługi promowania ogłoszenia wystawiane są wyłącznie na żądanie Użytkownika i wyłącznie za usługę opłaconą przelewem lub poprzez system płatności online.

7. Opłata za usługę kupioną za pośrednictwem SMS Premium znajdzie się jako pozycja na fakturze wystawianej przez właściwego operatora usługi GSM.

8. Aby otrzymać fakturę za usługę promowania ogłoszenia, należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail admin(a)solidnafirma.net wiadomość zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.

9. Do każdego zrealizowanego zakupu usługi promowania ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT. Faktury za usługi świadczone przez Administratora w Portalu wystawiane są w formie elektronicznej i wysyłane na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

10. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.


§4

ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ MOTORYZACYJNYCH

1. Ogłoszenie motoryzacyjne w Portalu może zamieścić Użytkownik zarejestrowany. Zamieszczenie ogłoszenia motoryzacyjnego polega na wypełnieniu formularza ogłoszenia umieszczonego w Portalu.

2. Zamieszczanie ogłoszenia motoryzacyjnego, ze zdjęciem lub bez, jest bezpłatne. Czas emisji ogłoszenia motoryzacyjnego w Portalu wynosi 7, 14, 30, 60 lub 90 dni, według wyboru Użytkownika.

3. Użytkownik może skorzystać z promocji ogłoszenia motoryzacyjnego:

a) PREMIUM - ogłoszenie motoryzacyjne prezentowane jest na liście ogłoszeń motoryzacyjnych w kategorii w której zostało dodane w wyróżnionej ramce;

b) PREMIUM PLUS - ogłoszenia motoryzacyjnego prezentowane jest na stronie głównej serwisu oraz jako pierwsze na liście ogłoszeń motoryzacyjnych w kategorii wyróżnione ramką;

c) WYRÓŻNIENIE - ogłoszenie motoryzacyjne prezentowane jest na liście ogłoszeń motoryzacyjnych według daty dodania, znajduje się ono jednak na wyróżniającym je szarym tle;

4. Promocja ogłoszenia motoryzacyjnego w Portalu jest płatna. Płatność dokonywana jest zgodnie z §5 niniejszego Regulaminu.

5. Ogłoszenia motoryzacyjne zamieszczone w Portalu przez Użytkownika są moderowane i akceptowane przez Administratora do 7 dni roboczych od zamieszczenia.
 
6. Administrator ma prawo do usunięcia ogłoszenia motoryzacyjnego, które narusza postanowienia §17 niniejszego regulaminu.
 

§5

PŁATNOŚĆ ZA PROMOCJĘ OGŁOSZEŃ MOTORYZACYJNYCH

1. Użytkownik dokonuje płatności za promocję ogłoszenia. Płatność dokonywana jest z góry.

2. Płatność za promocję ogłoszenia motoryzacyjnego jest dobrowolna.

3. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu ogłoszenia motoryzacyjnego.

4. Opłata za promocje ogłoszenia motoryzacyjnego odbywa się za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu ogłoszenia numer lub płatności online lub bezpośredniej płatności na konto Administratora.

5. Usługę SMS świadczy CTM Mobiltek S.A. Usługa SMS dostępna jest u wszystkich operatorów T-Mobile, Orange, Plus GSM, Play. Regulamin usługi SMS znajduje się pod adresem https://smartpay.pl/regulamin-klienta

6. Faktury VAT za usługi promowania ogłoszenia motoryzacyjnego wystawiane są wyłącznie na żądanie Użytkownika i wyłącznie za usługę opłaconą przelewem lub kartą płatniczą.

7. Opłata za usługę kupioną za pośrednictwem SMS Premium znajdzie się jako pozycja na fakturze wystawianej przez właściwego operatora usługi GSM.

8. Aby otrzymać fakturę za usługę promowania ogłoszenia motoryzacyjnego, należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail admin(a)solidnafirma.net wiadomość zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.

9. Do każdego zrealizowanego zakupu usługi promowania ogłoszenia motoryzacyjnego należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT. Faktury za usługi świadczone przez Administratora w Portalu wystawiane są w formie elektronicznej i wysyłane na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

10. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.


§6

ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ NIERUCHOMOŚCI

1. Ogłoszenie nieruchomości w Portalu może zamieścić Użytkownik zarejestrowany. Zamieszczenie ogłoszenia nieruchomości polega na wypełnieniu formularza ogłoszenia umieszczonego w Portalu.

2. Zamieszczanie ogłoszenia nieruchomości, ze zdjęciem lub bez, jest bezpłatne. Czas emisji ogłoszenia nieruchomości w Portalu wynosi 7, 14, 30, 60 lub 90 dni, według wyboru Użytkownika.

3. Użytkownik może skorzystać z promocji ogłoszenia nieruchomości:

a) PREMIUM - ogłoszenie nieruchomości prezentowane jest na liście ogłoszeń nieruchomości w kategorii w której zostało dodane w wyróżnionej ramce;

b) PREMIUM PLUS - ogłoszenia nieruchomości prezentowane jest na stronie głównej serwisu oraz jako pierwsze na liście ogłoszeń nieruchomości w kategorii wyróżnione ramką;

c) WYRÓŻNIENIE - ogłoszenie nieruchomości prezentowane jest na liście ogłoszeń nieruchomości według daty dodania, znajduje się ono jednak na wyróżniającym je szarym tle;

4. Promocja ogłoszenia nieruchomości w Portalu jest płatna. Płatność dokonywana jest zgodnie z §7 niniejszego Regulaminu.

5. Ogłoszenia nieruchomości zamieszczone w Portalu przez Użytkownika są moderowane i akceptowane przez Administratora do 7 dni roboczych od zamieszczenia.
 
6. Administrator ma prawo do usunięcia ogłoszenia nieruchomości, które narusza postanowienia §17 niniejszego regulaminu.
 

§7

PŁATNOŚĆ ZA PROMOCJĘ OGŁOSZEŃ NIERUCHOMOŚCI

1. Użytkownik dokonuje płatności za promocję ogłoszenia. Płatność dokonywana jest z góry.

2. Płatność za promocję ogłoszenia nieruchomości jest dobrowolna.

3. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu ogłoszenia nieruchomości.

4. Opłata za promocje ogłoszenia nieruchomości odbywa się za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu ogłoszenia numer lub płatności online lub bezpośredniej płatności na konto Administratora.

5. Usługę SMS świadczy CTM Mobiltek S.A. Usługa SMS dostępna jest u wszystkich operatorów T-Mobile, Orange, Plus GSM, Play. Regulamin usługi SMS znajduje się pod adresem https://smartpay.pl/regulamin-klienta

6. Faktury VAT za usługi promowania ogłoszenia nieruchomości wystawiane są wyłącznie na żądanie Użytkownika i wyłącznie za usługę opłaconą przelewem lub kartą płatniczą.

7. Opłata za usługę kupioną za pośrednictwem SMS Premium znajdzie się jako pozycja na fakturze wystawianej przez właściwego operatora usługi GSM.

8. Aby otrzymać fakturę za usługę promowania ogłoszenia nieruchomości, należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail admin(a)solidnafirma.net wiadomość zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.

9. Do każdego zrealizowanego zakupu usługi promowania ogłoszenia nieruchomości należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT. Faktury za usługi świadczone przez Administratora w Portalu wystawiane są w formie elektronicznej i wysyłane na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

10. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.


§8

ZAMIESZCZENIE DANYCH FIRMY W KATALOGU FIRM ORAZ PŁATNOŚĆ ZA PROMOCJĘ FIRMY
 
1. Dodanie Firmy do Katalogu Firm jako wpis ZWYKŁY dla użytkowników zarejestrowanych w Portalu jest bezpłatne.

2. Użytkownik może wybrać również wpis płatny o rozszerzonej funkcjonalności:

a) PREMIUM

b) PREMIUM PLUS

3. Różnice pomiędzy wpisem ZWYKŁYM, a wpisem PREMIUM oraz PREMIUM PLUS zostały podane na stronie dodawania firmy do Katalogu Firm.

4. Płatności za dodanie firmy do Katalogu Firm jako wpis PREMIUM lub PREMIUM PLUS dokonywane są za pomocą płatności online lub bezpośredniej płatności na konto Administratora.

5. Jeżeli wpisy PREMIUM oraz PREMIU PLUS nie zostaną przedłużone przez użytkownika, zmieniają się automatycznie w wpis ZWYKŁY.

6. Aby otrzymać fakturę VAT za dokonanie opłaty za wpis PREMIUM lub PREMIUM PLUS, należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail admin(a)solidnafirma.net wiadomość zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.

7. Do każdego zrealizowanego zakupu usługi PREMIUM lub PREMIUM PLUS należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT. Faktury za usługi świadczone przez Administratora w Portalu wystawiane są w formie elektronicznej i wysyłane na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

8. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

9. Administrator ma prawo do usunięcia wpisu firmy, który narusza postanowienia §17 niniejszego regulaminu.


§9

ZAMIESZCZENIE ZLECENIA FIRMY ORAZ PŁATNOŚĆ ZA PROMOCJĘ ZLECENIA FIRMY

1. Zlecenia Firmy w Portalu może zamieścić Użytkownik zarejestrowany.

2. Dodanie Zlecenia Firmy do Portalu jako wpis ZWYKŁY dla użytkowników zarejestrowanych w Portalu jest bezpłatne.

3. Użytkownik może wybrać również wpis płatny o rozszerzonej funkcjonalności:

a) PREMIUM

b) PREMIUM PLUS

3. Różnice pomiędzy wpisem ZWYKŁYM, a wpisem PREMIUM oraz PREMIUM PLUS zostały podane na stronie dodawania Zlecenia do Portalu.

4. Płatności za dodanie Zlecenia do Portalu jako wpis PREMIUM lub PREMIUM PLUS dokonywane są za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu ogłoszenia numer lub płatności online lub bezpośredniej płatności na konto Administratora.

5. Usługę SMS świadczy CTM Mobiltek S.A. Usługa SMS dostępna jest u wszystkich operatorów T-Mobile, Orange, Plus GSM, Play. Regulamin usługi SMS znajduje się pod adresem https://smartpay.pl/regulamin-klienta

6. Aby otrzymać fakturę VAT za dokonanie opłaty za wpis PREMIUM lub PREMIUM PLUS, należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail admin(a)solidnafirma.net wiadomość zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.

7. Do każdego zrealizowanego zakupu usługi PREMIUM lub PREMIUM PLUS należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT. Faktury za usługi świadczone przez Administratora w Portalu wystawiane są w formie elektronicznej i wysyłane na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

8. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.


§10

ZAMIESZCZENIE OFERTY FIRMY ORAZ PŁATNOŚĆ ZA PROMOCJĘ OFERTY FIRMY

1. Oferty Firmy w Portalu może zamieścić Użytkownik zarejestrowany.

2. Dodanie Oferty Firmy do Portalu jako wpis ZWYKŁY dla Użytkowników zarejestrowanych w Portalu jest bezpłatne.

3. Użytkownik może wybrać również wpis płatny o rozszerzonej funkcjonalności:

a) TOP OFERTA

4. Różnice pomiędzy wpisem ZWYKŁYM, a wpisem TOP OFERTA zostały podane na stronie dodawania Oferty Firmy do Portalu.

5. Płatności za dodanie Oferty Firmy do Portalu jako wpis TOP OFERTA dokonywane są za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu ogłoszenia numer lub płatności online lub bezpośredniej płatności na konto Administratora.

6.  Usługę SMS świadczy CTM Mobiltek S.A. Usługa SMS dostępna jest u wszystkich operatorów T-Mobile, Orange, Plus GSM, Play. Regulamin usługi SMS znajduje się pod adresem https://smartpay.pl/regulamin-klienta

7. Jeżeli wpisy TOP OFERTA nie zostanie przedłużony, zmienia się automatycznie w wpis ZWYKŁY.

8. Aby otrzymać fakturę VAT za dokonanie opłaty za wpis TOP OFERTA, należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail admin(a)solidnafirma.net wiadomość zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.

9. Do każdego zrealizowanego zakupu usługi TOP OFERTA należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT. Faktury za usługi świadczone przez Administratora w Portalu wystawiane są w formie elektronicznej i wysyłane na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

10. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

11. Administrator ma prawo do usunięcia oferty firmy, która narusza postanowienia §17 niniejszego regulaminu.


§11

ZAMIESZCZENIE PRODUKTÓW FIRMY ORAZ PŁATNOŚĆ ZA PROMOCJĘ PRODUKTÓW FIRMY

1. Produkty Firmy w Portalu może zamieścić Użytkownik zarejestrowany.

2. Dodanie Produktu Firmy do Portalu jako wpis ZWYKŁY dla użytkowników zarejestrowanych w Portalu jest bezpłatne.

3. Użytkownik może wybrać również wpis płatny o rozszerzonej funkcjonalności:

a) PREMIUM

4. Różnice pomiędzy wpisem ZWYKŁYM, a wpisem PREMIUM zostały podane na stronie dodawania Produktu Firmy do Portalu.

5. Płatności za dodanie Produktu Firmy do Portalu jako wpis PREMIUM dokonywane są za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu ogłoszenia numer lub płatności online lub bezpośredniej płatności na konto Administratora.

6. Usługę SMS świadczy CTM Mobiltek S.A. Usługa SMS dostępna jest u wszystkich operatorów T-Mobile, Orange, Plus GSM, Play. Regulamin usługi SMS znajduje się pod adresem https://smartpay.pl/regulamin-klienta

7. Jeżeli wpis PREMIUM nie zostanie przedłużony, zmieni się automatycznie w wpis ZWYKŁY.

8. Aby otrzymać fakturę VAT za dokonanie opłaty za wpis PREMIUM należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail admin(a)solidnafirma.net wiadomość zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.

9. Do każdego zrealizowanego zakupu usługi PREMIUM należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT. Faktury za usługi świadczone przez Administratora w Portalu wystawiane są w formie elektronicznej i wysyłane na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

10. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

11. Administrator ma prawo do usunięcia produktu/produktów firmy, które naruszają postanowienia §17 niniejszego regulaminu.


§12
 
ZAMIESZCZENIE ORAZ PŁATNOŚĆ ZA REKLAMĘ TEKSTOWĄ W PORTALU
 
1. Dodanie Reklamy Tekstowej do serwisu jest płatne.

2. Reklama Tekstowa wyświetla się losowo. Miejsce wyświetlania reklam to strona główna serwisu i jego podstrony.

3. Tytuł Reklamy Tekstowej w formie linku to max 30 znaków, treść Reklamy Tekstowej - opis linku to max 150 znaków.

4. Użytkownik może wybrać czas na jaki zostanie dodana Reklama Tekstowa - 14 dni lub 30 dni.

5. Płatność za dodanie Reklamy Tekstowej dokonywana jest za pomocą płatności sms lub płatności online lub bezpośrednio na konto bankowe Administratora.

6. Usługę SMS świadczy CTM Mobiltek S.A. Usługa SMS dostępna jest u wszystkich operatorów T-Mobile, Orange, Plus GSM, Play. Regulamin usługi SMS znajduje się pod adresem https://smartpay.pl/regulamin-klienta

7. Jeżeli Reklama Tekstowa nie zostanie przedłużona zostanie automatycznie wyłączone jej wyświetlanie.

8. Aby otrzymać fakturę VAT za dokonanie opłaty za Reklamę Tekstową, należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail admin(a)solidnafirma.net wiadomość zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.

9. Do każdego zrealizowanego zakupu Reklamy Tekstowej należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT. Faktury za usługi świadczone przez Administratora w Portalu wystawiane są w formie elektronicznej i wysyłane na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

10. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

11. Administrator ma prawo do usunięcia reklamy, która narusza postanowienia §17 niniejszego regulaminu.


§13

REKLAMA W PORTALU

1. Portal udostępnia miejsca na płatną reklamę innych podmiotów m.in. w formie linków tekstowych i banerów graficznych do zewnętrznych serwisów internetowych.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych albo reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Portalu, ponieważ ich sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.

3. Administrator nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach reklamodawców. Podmiotem odpowiedzialnym za relacje Użytkownika związane z nim jest każdorazowo podmiot wskazany na stronach danego zewnętrznego serwisu internetowego, a wszelkie roszczenia Użytkownik może kierować wyłącznie wobec niego.

4. Administrator ma prawo do odmówienia zamieszczenia w Portalu reklamy bez podania przyczyny.

5. Aktualny cennik zamieszczania reklam w Portalu znajduje się w zakładce "Reklama".
 

§14

POWIADAMIACZ

1. Administrator udostępnia Użytkownikowi możliwość dobrowolnego skorzystania z bezpłatnej funkcji Powiadamiacza. Funkcja Powiadamiacza po podaniu przez Użytkownika adresu e-mail oraz wybraniu województwa i kategorii ogłoszeń lub kategorii promocji oferowanych przez firmy, wysyła na podany przez Użytkownika adres e-mail informacje o ogłoszeniach lub promocjach firm dodanych w ciągu ostatnich 24 godzin. Użytkownik podając (wpisując) do Powiadamiacza swój adres e-mail wyraża jednocześnie zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną na podany adres e-mail oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z funkcji Powiadamiacza.


§15

ZAMIESZCZANIE KOMENTARZY

1. Administrator udostępnia możliwość zamieszczenia Użytkownikowi komentarza przy wybranym ogłoszeniu, ogłoszeniu motoryzacyjnym, ogłoszeniu nieruchomości, galerii, wiadomości oraz dodania opinii na temat wybranej firmy.

2. Zamieszczane przez Użytkowników komentarze oraz opinie są moderowane przez Administratora. Autor komentarza lub opinii zrzeka się wobec Administratora Portalu wykonywania praw autorskich osobistych względem komentarza i/lub opinii za wyjątkiem prawa do oznaczenia komentarza i/lub opinii imieniem i nazwiskiem autora, zgodnie z wpisem w odpowiednim polu formularza dodawania komentarza lub/i opinii.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian redakcyjnych zmierzających do usunięcia stanu naruszenia prawa bez konieczności uzyskiwania zgody autora komentarza lub/i opinii. Administrator może usunąć każdy komentarza lub/i opinię (w szczególności naruszające zasady niniejszego Regulaminu, prawa etc.)

4. Administrator ma prawo w każdym czasie zawiesić możliwość umieszczania komentarzy i/lub opinii, a także usunąć już istniejące komentarze oraz opinie z Portalu.


§16

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej zawarcia. Aby zachować termin odstąpienia o umowy zawartej na odległość wystarczy wypełnić czytelnie przykładowy Formularz Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość (Załącznik nr1 Regulaminu) i wysłać go na adres e-mail: admin(a)solidnafirma.net lub wysłać listem poleconym na adres: Korporacja.NET Sp. z o.o. 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31. Skorzystanie z wzoru Formularz Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy nie jest obowiązkowe.

2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą, a Administrator dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku gdy Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy

 
§17

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Tylko zarejestrowany Użytkownik może korzystać z usług, jakie świadczy Portal.
 
2. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, w szczególności ogłoszeń, ogłoszeń motoryzacyjnych, zleceń, ofert, produktów oraz wpisów w Katalogu Firm znajdujących się w Portalu, w sposób który przewidziany jest w niniejszym Regulaminie.

3. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu do celów niezgodnych z prawem. Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniach, ogłoszeniach motoryzacyjnych, zleceniach, ofertach, produktach oraz w Katalogu Firm mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

4. Zabronione jest przekazywanie do Portalu wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, opinii itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.

5. Niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Portalu.

6. Zabrania się umieszczania w treści Ogłoszeń, Ofert, Zleceń, Produktów reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy lub/i adresu internetowego. Informacje takie będą usuwane przez Administratora z treści Ogłoszenia, Oferty, Zlecenia, Produktu.

7. Zabrania się umieszczania w tytule Ogłoszenia, Ofert, Zleceń, Produktów numerów telefonów lub/i adresów internetowych oraz/lub podawania ich nazwy. Informacje takie będą usuwane przez Administratora z Tytułu Ogłoszenia, Oferty, Zlecenia, Produktu.

8. Zabronione jest zamieszczenie w Portalu przez Użytkownika: ogłoszeń, ofert, zleceń, produktów, usług dotyczących obrotu przedmiotami i lub usługami (przedmioty i usługi zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć określonych w załączniku nr2 niniejszego regulaminu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

9. Użytkownik korzysta z informacji dostępnych w Ogłoszeniach, Ofertach, Zleceniach, Katalogu Firm, Katalogu Produktów zamieszczanych w niniejszym Portalu na własne ryzyko i odpowiedzialność.

10. Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

11. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Administratorowi, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę.

12. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Portalu. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.

13. Konto użytkownika, Ogłoszenie, Oferta, Zlecenie, Produkt oraz wpis w Katalogu Firm może zostać usunięte z Portalu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Administratora lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Portalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

14. Usunięcie konta Użytkownika, Ogłoszeń/Ogłoszenia, Oferty/Ofert, Zlecenia/Zleceń, Produktu/Produktów oraz wpisu w Katalogu Firm z Portalu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Administratorem a Użytkownikiem.

15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta założonego w Portalu.


§18

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, ogłoszeń i treści o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
    
2. Administrator oświadcza, że materiały, ogłoszenia i informacje składające się na zasoby Portalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Portalu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników Portalu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem, Ofertą, Zleceniem.
    
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

5. Na Administratorze nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Portalu. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła i/lub loginu Użytkownika.

6. Administrator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia, zlecenia, Oferty, Produktu oraz wpisu w Katalogu Firm lub zablokowania / usunięcia Konta z powodu niedozwolonych działań Użytkownika, o których mowa w §11 niniejszego Regulaminu lub jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia, wpisu w Katalogu Firm lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Portalu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie, zlecenie, oferta, produkt oraz wpis w Katalogu Firm negatywnie wpływa na dobre imię Administratora lub w inny sposób szkodzi Administratorowi.

7. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia, zlecenia, oferty, produktem oraz za realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia, zlecenia, oferty, produktu oraz działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych, składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.
    
8. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

9. Administrator zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Portalu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Częstotliwość oraz czas trwania przerw technicznych uzależniony jest od potrzeb technicznych.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
  
 
§19

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Administrator Portalu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Administrator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Portal usług.

3. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Rejestracja Użytkownika w Portalu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

4. Administrator Portalu dba o zachowanie prywatności i anonimowości Użytkowników oraz zapewnienie im oraz powierzanym danym bezpieczeństwa. Portal wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu: zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach w Portalu, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.

5. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Portalu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

6. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Portalu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

7. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

8. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Portalu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Portalu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Portalu oraz wypowiedzeniem umowy.

10. Wraz z usunięciem konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury.

11. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
 

§20

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Do prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest:

a) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (łącze internetowe powinno być o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s);
b) niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 40.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej;
d) minimalna rozdzielczość ekranu (monitor, tablet, laptop itp.) 1024 x 768 pikseli;
e) przeglądarce internetowej musi być włączona możliwości zapisu plików Cookies;
f) przeglądarka musi posiadać możliwość obsługi JavaScript.

2. Działania Użytkownika podejmowane niezgodnie z warunkami użytkowania w sposób umyślny lub nieumyślny podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików „cookies” w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).


§21

REKLAMACJE

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.

2. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna określać:

a) oznaczenie Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację (Imię i Nazwisko, Adres),
b) przedmiot reklamacji (tytuł oraz ID zamieszczonego ogłoszenia, wpisu w Katalogu Firm),
c) okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail: admin(a)solidnafirma.net lub listem poleconym na adres Administratora: Korporacja.NET Sp. z o.o. 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia lub promocji firmy w Katalogu Firm. Reklamacje nie zawierające danych zgodnie z pkt.2 nie będą rozpatrywane.

4. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia skutecznego dostarczenia zgłoszenia reklamacji.


§22

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.

2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Administrator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Ewentualne spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Portalu pomiędzy Użytkownikiem, a Portalem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej,
b) Konsument może zwrócić się o pomoc do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
c) Szczegółowe informacje dotyczące procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
d) Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

6. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) po wprowadzeniu zmian. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę, wówczas powinien w ciagu 7 dni od otrzymania od Administratora Portalu informacji o zmianach w Regulaminie złożyć wypowiedzenie, które można złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres e-mail admin(a)solidnafirma.net. Zmiana Regulaminu Portalu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

7. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu
    
    
    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wzór oświadczenia o odstąpieniu


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Korporacja.NET Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa


Ja ................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Portalu www.solidnafirma.net.

Data zawarcia umowy to ...................................................................................................

ID (ogłoszenia / oferty / zlecenia / produktu / firmy) ............................................................

ID użytkownika .................................................................................................................

 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Załącznik nr 2 do Regulaminu - Przedmioty zabronione

Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika ogłoszeń, ofert firm, produktów firm, zleceń firm dotyczących obrotu następującymi przedmiotami lub/i usługami (przedmioty zakazane / usługi zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi przedmiotami lub/i usługami:

   >  Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 18 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
   >  Gadżety erotyczne (np. wibratory, lalki itp.).
   >  Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
   >  Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
   >  Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
   >  Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie / własność intelektualną;
   >  Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);
   >  Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
   >  Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
   >  Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony.
   >  Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
   >  Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce;
   >  Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
   >  Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;
   >  Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
   >  Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
   >  Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:
      - Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;
      - Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;
      - Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;
   >  Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;
   >  Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
   >  Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:
      - tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione,
      - naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
   >  Konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym:
      - konta komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ, ICQ);
      - konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail);
      - konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont;
   >  Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
   >  Dane osobowe lub listy adresów e-mail;
   >  Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
   >  Karty NC+, Cyfrowy Polsat;
   >  Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
   >  Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;
   >  Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
   >  Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;
   >  Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
   >  Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w pkt. 1 niniejszej listy przedmiotów zakazanych;
   >  Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.
   >  Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.
   >  Bilety na mecze piłki nożnej.
   >  Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej
   >  Leki, w tym OTC i inne substancje czynne, za wyjątkiem suplementów diety, witamin, leków ziołowych lub homeopatycznych.
   >  Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).
   >  Ofert pracy:
      - z wynagrodzeniem wyłącznie prowizyjnym, w tym ofert pracy ze sprzedażą opartą na katalogach (np. Avon)
      - będących udziałem w systemach partnerskich (np. praca poprzez klikanie w linki)
      - poza terytorium Polski
   >  konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier (np. Steam, Origin), konta w grach online, czas im poświęcony oraz wszelkie elementy stworzone przez użytkowników w tych grach (np. postacie, itemy).
    

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.